– Om man ser till resultaten KA visar kan man inte säga att vi lyckades. Men det var med som en diskussion vad man skulle tänka på när man skapade de nya avdelningarna, säger Birthe Josephson, ombudsman med ansvar för diskrimineringsfrågor.
  Varför lyckades ni inte?
  – Det är ett tålmodigt arbete som kräver att alla tänker till i varje stund – vem, man pushar, vem man ser, vem man stöttar – det görs inte alltid.

 Birthe Josephson.Birthe Josephson.

Hur vill ni att det ska se ut?
  – Om vi inte bättre speglar medlemskåren, pekar det på att vi har brister i vår demokrati i organisationen. Att vi fortfarande gör som vi gjort väldigt länge, ”lika väljer lika”. För många av oss som förtroendevalda är en avdelningsstyrelseledamot någon som ser ut ungefär som majoriteten, lyfter man inte medvetenheten kommer det att fortsätta.