Målet som Högsta förvaltningsdomstolen tog upp handlade om en man med svåra höftproblem. När han nekades sjukpenning hade han enligt domen en knapp månad tidigare genomgått en höftledsoperation som han fick svåra komplikationer efter. Han hade mycket svåra smärtor och en infektion i det opererade benet som gjorde att han varken kunde gå eller sitta.
  Hans läkare menade att han inte kunde arbeta utan risk för att det medicinska läget försämrades eller att hans protes i det nyopererade benet skulle skadas. Trots det avslogs hans ansökan om sjukpenning av Försäkringskassan.

I dag ger Försäkringskassan generellt avslag för fortsatt sjukpenning efter 550 dagar för alla som inte lider av väldigt allvarliga sjukdomar även om sjukdomen gör att man inte kan arbeta. Tolkningen har de hänvisat till de förarbeten som ligger till grund för lagen. Där räknas sjukdomar som bör ge rätt till längre sjukpenning upp, det handlar om svåra tumörsjukdomar, ALS och liknande.
  Den tolkningen kan de få ändra nu som en följd av att Högsta förvaltningsdomstolen menar att mannen med höftproblemen har rätt till sjukpenning.

I en kommentar till Ekot säger Försäkringskassans chefsjurist Eva Nordkvist att hon välkomnar domen och att den kommer att betyda att bedömningen i den här typen av fall ändras.
  – Det är väldigt bra att vi får ett så tydligt svar på en fråga som vi velat få svar på, Klargörandet ligger i just det att sjukdomen inte i sig behöver vara en sjukdom som definieras som allvarlig.