Avtalet med Kommunala Företagens Samorganisation, KFS, gäller från den 1 april 2012 till och med den 31 maj 2013. Det omfattar omkring 1600 bussförare, spårvagnsförare, verkstadspersonal och servicepersonal.
  Totalt beräknas avtalet vara värt 3 procent under 14 månader, räknat på årsbasis ger det 2,6 procent vilket är det så kallade märket som är satt av industriavtalen.

Enligt uppgörelsen ska lönen höjas med i genomsnitt 700 kronor i månaden för varje heltidsanställd, det motsvarar 3 procent av en medellön på 23 372 kronor. Men från dessa 700 kronor görs ett avdrag på 45 kronor till en avsättning för tjänstepension.
  Kommunal ville att arbetsgivaren skulle avstå från detta avdrag i år, men det gick KFS inte med på.
  Tillägg och ersättningar utöver lönen höjs också med 3 procent från den 1 juli 2012.
  Lägstalönerna höjs från 19 000 kronor till 19 700 kronor i månaden. Det motsvarar en ökning med omkring 3,7 procent vilket alltså är mer än övriga höjningar i avtalet.
  – Det är vi väldigt nöjda med eftersom arbetsgivarna så hårt drev att lägstalönerna skulle sänkas eller i varje fall frysas. Men fortfarande är lägstalönerna inom KFS 1 300 kronor lägre jämfört med bussbranschavtalet med BUA, säger Kommunals ombudsman Tord Almlöf.

Han är också nöjd med att Kommunal lyckades förhindra att det görs ett pensionsavdrag från höjningen av lägstalönerna.
  – Vi lyckades i alla fall förhindra att det gjordes ett pensionsavdrag från höjningen av lägstalönerna. Det görs ju ingen avsättning till pensioner förrän medarbetarna har fyllt 25 år och då tjänar de mer än lägstalönerna, säger Tord Almlöf.
  Några förändringar i avtalet finns inte för anställningsvillkoren. Men Kommunal och KFS enades om två gemensamma arbetsgrupper som ska titta på visstidsanställningar och schemaläggning.

Kommunal förde även fram krav om att avskaffa individuella löner vilket arbetsgivarna sa nej till.
  – Vi står så långt ifrån varandra i denna fråga att det inte ens är lönt att försöka diskutera detta i en arbetsgrupp under avtalsperioden, säger Tord Almlöf.
  Det är en enig förhandlingsdelegation som står bakom uppgörelsen med KFS som formellt har godkänts av Kommunals förbundsstyrelse.
  – Vi fick inte igenom alla våra krav men utifrån de förutsättningar som gäller är detta ett bra avtal, säger Tord Almlöf.