Det började med att hästskötaren inte fick sin semesterlön av ridklubben hon arbetade på. När hon till slut stämde arbetsgivaren med hjälp av LO-TCO Rättsskydd och Kommunal för att få ut pengarna blev hon avskedad och arbetsgivaren stämdes också för det. Men det gick aldrig så långt som till dom, innan målet skulle upp till förhandling i Arbetsdomstolen (AD) förlikades man och kvinnan får nu 100 000 kronor.
  – Hon är nöjd med utgången och vill lägga det här bakom sig, säger advokat Annett Olofsson som företrätt kvinnan.

När problemen började var ridklubben inte med i någon arbetsgivarorganisation. Annett Olofsson tror inte att det hade varit möjligt att förlikas om de inte gått med i en under tiden som processen pågick.
  – Som jag ser det är det skälet till att man kunde förlikas överhuvudtaget. Arbetsgivarorganisationen var lösningsinriktad och fick ridklubben att se fördelarna med att komma överens.

Att tvister mellan anställda och arbetsgivare som ska upp i AD slutar med förlikning är vanligt menar Annett Olofsson.
  –  Det hade varit bättre och billigare om det gick innan dess, men det då det verkligen bränner till och blir på allvar. Då är det lättare att nå en uppgörelse.