– Det var inte svårt för avtalsdelegationen att säga ja till det eftersom trycket finns från medlemmar i princip över hela landet, säger Kommunals ombudsman, Annica Jansson.
  I Örebro finns redan ett avtal klart. Det börjar gälla från och med 2013.
  – Vi drog i gång den här processen utifrån medlemmarnas perspektiv och enades lokalt. I och med att det centrala avtalet nu är klart kan vi skriva på, säger den lokale ombudsmannen Clas Hellsing.
  Orsaken till att man hade så bråttom var att flera av Kommunals medlemmar i Örebro gått över till tjänstemannafacket Vision i stället, på grund av semesterfrågan.
  – Det har ringt många medlemmar och sagt att de går över till Vision i stället, säger Per-Åke Fransson, klubbordförande i Örebrosektionen.
  Örebro är om inte först, åtminstone en av de första kommunerna i landet som redan har tecknat avtal för Kommunals medlemmar. Diskussioner pågår i ytterligare två kommuner i Örebrotrakten.

När det nya centrala avtalet för kommun- och landstingsanställda tecknades togs en paragraf bort som tidigare förbjöd lokala uppgörelser i semesterfrågan.
  Ändringen innebär att om fack och arbetsgivare lokalt i kommuner och landsting träffar avtal om detta, så får medlemmarna välja om de vill ha kvar semesterlönetillägget, även kallat balkongtillägget eller om de i stället vill ha fler semesterdagar. Även semesterdagstillägget kan bytas om parterna gör upp om det.
  – Man kan nu göra vilka avvikelser som helst lokalt så länge de inte är sämre än det centrala avtalet och semesterlagen. Man kan bara göra upp om förbättringar, säger Jeanette Hedberg, förhandlare hos Sveriges Kommuner och Landsting, SKL.
  Andra fack som har avtal med SKL, har under ett par års tid haft möjligheten i sina avtal. Annica Jansson tror att intresset är stort.
  – Hur det är i landstingen vet jag inte. Men det är många kommuner som har avtal med de andra fackförbunden om detta.

Så sent som i avtalsrörelsen 2010 sade Kommunal nej till lokala semesteruppgörelser. Nu har förbundet ändrat uppfattning, även om det först och främst var arbetsgivarens krav i förhandlingarna.
  – Man är inte sämre än att man kan ändra sig. Men det går inte att göra bara för att man tycker det är kul lokalt. Det krävs fortfarande ett lokalt avtal, säger Annica Jansson.
  Hur mycket pengar man går miste om beror helt och hållet på det lokala avtalet. Men tappet får effekter.
  – Det är ju lön som är pensionsgrundande. Och det påverkar sjuklönen. Och det är det som har gjort att det varit en kontroversiell fråga för oss. Det är inte bara att släppa, för det påverkar berörda medlemmar på ett eller anat sätt, säger Annica Jansson.
  Hur många extra semesterdagar det blir kan också variera beroende på ålder och hur det lokala avtalet ser ut. Kommunalarna i Örebro kan få 5-6 extra semesterdagar, enligt ombudsman Clas Hellsing.

Tillägg vid semester som kan bytas bort

Kommun- och landstingsanställda har mellan 25 och 32 semesterdagar beroende på ålder.
Vid semester betalas det ut semesterdagstillägg på 0,605 procent av lönen/dag. Räknat på en lön på 22 000 kr/månad(heltid) innebär det totalt mellan 3 327 kronor och 4 259 kronor beroende på antal semesterdagar.
De som tjänar under 21 127 kr/månad (heltid) får dessutom semesterlönetillägg, upp till 25 dagar (balkongtillägg) som motsvarar 5,21 procent på skillnaden mellan lönen och 21 127 kronor. Då är varje hundralapp i lön värt 5,20 kronor/semesterdag i balkongtillägg . Tjänar man till exempel en tusenlapp under blir det 52 kronor/semesterdag. För 25 dagar blir det då 1 300 kronor i balkongtillägg.
Det är dessa tillägg som i Örebro kan bytas mot semesterdagar.