Kommunal krävde:  Så här blev det:
 • Löneökningar med
860 kronor.
 • 650 kronor från 1 april.
 • Jämställdhetspott på
100 kronor.
 • Nej.
 • Höjda lägstlöner med
860 kronor.
 • Höjs med 650 kronor från
1 september (andra löner höjs fr 1 april).
 • Lägsta lön per timme skrivs in i avtalet.  • Nej.
 • Alla ersättningar höjs med samma procent som lönerna.  • Ersättningarna höjs med
2,6 procent från 1 september.
 • Högst två år som visstidsanställd.  • Högst tre år som visstidsanställd.
En arbetsgrupp ser över frågan.
 • Undantaget från företrädesrätt till vikariat ändras från 14 dagar till 7.  • Nej.
 • En tidsbegränsad anställning ska vara minst åtta timmar per dag.  • Nej.
 • Öka takten i arbetet att införa rätt till heltid.  • Tydligare direktiv till arbetsgruppen som ser över frågan.
 • Begränsa användandet av delade turer.  • En arbetsgrupp ser över frågan.
 • Rätt till föräldralön från första anställningsdagen – oavsett anställningsform.  • Nej
 • Avbruten semester ska kompenseras med kvalificerad övertid.  • Nej.
 • Arbetskläder både inne och ute.  • Utreds i en arbetsgrupp.
 • Ob-ersättning för ytterligare en storhelgsdag för räddningstjänsten.  • Räddningstjänsten får ob-ersättning för annandag påsk.
 • Antalet jourtimmar begränsas och ersättningen höjs till 75 procent.  • En arbetsgrupp diskuterar frågan.
 • Större anställningstrygghet för personliga assistenter
(PAN 10).
 • Ingen förändring av anställningstryggheten för personliga assistenter (PAN 10).
 • Meddelarfrihet i bolag som drivs med skattemedel.  • Nej.

Din lön

• 650 kronor per anställd sätts av till en gemensam pott. Det betyder att en del kan få mindre än 650 kronor och att en del kan få mer. Den nya lönen sätts retroaktivt från 1 april.
• Facket kan förhandla fram mer pengar lokalt.
• Under våren har många haft lönesamtal. En del väntar fortfarande på det.
• På många arbetsplatser görs lönekartläggningar för att upptäcka osakliga löneskillnader mellan kvinnor och män. Arbetsgiv­aren är skyldig att rätta till fel.
• Nu när det centrala avtalet är klart förhandlar facket lokalt om hur pengarna ska fördelas.
• Kontakta din sektion om du har frågor.