Arbetsolyckor bland unga.
Grafik: Elin Steen

Äldreomsorgen, parker, kaféer och restauranger. Det är arbetsplatser där många unga jobbar, och flera av dem kommer att få besök av Arbetsmiljöverkets inspektörer fram till sista september.

Inspektionerna ska enbart handla om unga, till exempel hur arbetsgivaren introducerat de unga, hur de förberett och om de har försökt förutse vilka risker som kan uppstå i arbetet.
  – Finns det unga på plats när vi är där tar vi självklart kontakt med dem och frågar vad de fått för introduktion, säger Marianne von Döbeln.

Det är vanligare att unga skadas på jobbet än att äldre skadas. Det beror ofta på att de unga inte känner till vilka risker som finns, och att arbetsgivaren inte gett dem en tillräckligt bra introduktion.
  Förra året drabbades 3427 personer mellan 16 och 24 år av arbetsolyckor som medförde sjukfrånvaro. Det är nästan 500 fler än året innan.
  Omsorgen står för en stor del av anmälningarna. Fallolyckor och belastning, till exempel tunga lyft, är vanliga orsaker.