Med största sannolikhet kommer parterna att   redovisa att de kommit fram till ett nytt avtal för de 355 000 anställda i kommuner, landsting och Pactaföretag.

Även när förhandlingarna slöts för två år sedan var det nattmanglingar som ledde i mål.  Presskonferensen hålls i Kommunals hus på Hagagatan 2, inte  i SKL:s lokaler på Hornsgatan i Stockholm, som förra gången.