Den jämställdhetspott på 100 kronor som Kommunal krävt saknas i avtalet.

Lägstalönerna höjs med 650 kronor. Dessutom har en principöverenskommelse om en ny anställningsform träffats – introduktionsanställning.
Anställningen innebär 75 procent arbete och 25 procent studier och ska ge 75 procent av lägstalön i ersättning.

Visstidsanställningar begränsas en aning i och med det nya avtalet. Delade turer ska parterna se över gemensamt i en arbetsgrupp.
Mer information kommer senare.