Pepe Herrera.Pepe Herrera.

Vad fick ni lära er på kursen?
  – Om likabehandling och att vara mer medveten om hur det kan vara att vara HBT-person och hur det kan påverka. Syftet med kursen är att vi i vår verksamhet ska vara mer medvetna.

Hur var kursen?
  – Den var otroligt intressant och nyttig, för man tar så mycket för givet. Man kommer utanför sina ramar och tänker från en annans perspektiv.

Berätta mer, vad var det för kurs du gick?
  – Det är en tvådagarskurs från Ungdomsstyrelsen plus att vi har fått arbetsuppgifter som vi ska göra på jobbet där vi ska titta på vår egen verksamhet och se vilka förändringar vi kan göra för att vår verksamhet ska vara mer anpassad för alla grupper.

Varför är det viktigt att fritidsledare lär sig om HBT-frågor?
  – Det handlar om allas lika värde. Det är viktigt att vi öppnar vår verksamhet för alla ungdomar. Det handlar inte om vilja, för självklart har vi den, utan det handlar om kunskap. Att tänka på vilka normer och strukturer som finns, och försöka öppna så att alla får plats.

Hur kommer du att använda dig av kunskaperna i jobbet?
  – Ett exempel är hur vi reser. Vi håller på och planerar resor med våra ungdomar. I vissa länder kan det vara olagligt att vara homosexuell, det är ett tydligt konkret exempel på att vi måste tänka över hela vår verksamhet och vara mer uppmärksam. Det handlar om att tänka två varv.