Det  innebär att Kommunal avbryter den pågående nyanställningsblockaden och ställer in den varslade sympatikonflikten på flygbussarna.
Kommunal och Vårdföretagarna ska tillsammans verka för att staten ändrar reglerna för assistansersättningen.

– Det är bra att vi har fått igenom förbättrad anställningstrygghet för personliga assistenter. Med det nya avtalet vet man vad grundlönen kommer att bli varje månad i upp till sex månader framåt. Något som inte varit fallet hittills, säger Kommunals avtalssekreterare Lenita Granlund i pressmeddelandet. Med en fastställd arbetstid och därmed fastställd lön kan du bättre planera ditt liv och din ekonomi vilket kommer att ge personliga assistenter en bättre grundtrygghet.
I det nya avtalet  får personliga assistenter en fastställd arbetstid och därmed fastställd grundlön. Det innebär en förbättring mot dagens villkor där arbetstiden kan skifta från dag till dag. Vidare garanteras samtliga personliga assistenter en uppsägningstid på 14 dagar till skillnad från idag när de kan få gå på dagen, skriver Kommunal i pressmeddelandet.

Löneökningar är på 644 kronor per månad och gäller retroaktivt från 1 mars till 31 maj 2013
Idag är medellönen för en personlig assistent 19 500 kronor per månad. De lägsta lönerna höjs med 644 kronor per månad vilket motsvarar 4,1 %, enligt Kommunal.

– Det är positivt att vi nått en överenskommelse om en garanterad uppsägningstid på 14 dagar, säger Lenita Granlund. Rådande situation, helt utan uppsägningstid, har varit unik för svensk arbetsmarknad. Garanterad uppsägningstid ger ökad trygghet för den enskilde. Något som ska vara självklart för alla.
En löneökning med 644 kronor per månad är likvärdigt med andra träffade avtal. Det är viktigt för oss att få upp de lägsta lönerna. Därför är jag är nöjd med att även lägsta lönerna ökar med 644 kronor – vilket motsvarar 4,1 %, avslutar Lenita Granlund.

Vårdföretagarna framhåller i sitt pressemeddelande att medlarnas bud innebar en uppgörelse 2,6 procent per år i kostnadsökningar, vilket motsvarar övriga avtal som träffats på arbetsmarknaden i år.

– Vi är mycket nöjda med att ha träffat ett avtal och därmed undviker en långdragen konflikt som skulle drabbat en redan mycket utsatt grupp, personer med behov av personlig assistans, säger Vårdföretagarnas förbundsdirektör Inga-Kari Fryklund.
Parterna har enats om att införa en ömsesidig uppsägningstid på 14 dagar även när anställningen upphör vid särskilda skäl, vilket många företag redan tidigare har haft inskrivet i sina anställningsavtal.
– Tidigare har både assistenten och företaget kunna avsluta anställningen på dagen om någon av parterna har velat det. Nu inför vi en ömsesidig uppsägningstid på två veckor, vilket ger en ökad trygghet för såväl kunder som assistenter, utan att den grundläggande principen om kundens rätt att välja assistent rubbas, säger Inga-Kari Fryklund.
– Det är bra att Kommunal tillsammans med oss är villiga att arbeta för en ändring av ersättningssystemet. Det skulle gynna både de anställda och företagen men framför allt skulle det gynna kunderna.
– Genom att införa uppsägningstid och garanterad sysselsättningsgrad har vi kunnat enas om ett kollektivavtal som följer de anställningsformer som många företag idag redan använder sig av. Avtalet bidrar till att höja statusen för hela branschen, säger Inga-Kari Fryklund.

Fakta

Löneökningar om 644 kronor i månaden (3,3 %)
- För de med de lägsta lönerna innebär det en ökning på 4,1 %
- Löneökningarna är retroaktiva från och med den 1 mars 2012
- Fastslagen arbetstid i perioder om längst 6 månader, vilket innebär fastslagen grundlön
Garanterad uppsägningstid om 14 dagar