Företaget Nyckeltalsinstitutet tar pulsen på den svenska arbetsmarknaden med ett egenutvecklat jämställdhetsindex. Det baserar på nyckeltal som rör till exempel ledning, karriärsmöjligheter, lön, ohälsa och föräldraskap.
  Nu är årets rapport färdig.
  – Sammanfattningsvis har det skett en dramatisk utveckling. Av de nio nyckeltal som ingår visar sju en positiv utveckling och jämställdheten har ökat varje år sedan mätningarna började för sju år sedan, säger Bino Catasús, professor i redovisning och revision som är knuten till Nyckeltalsinstitutet, i ett pressmeddelande.

Utvecklingen som Bino Catasús talar om visar sig till exempel genom att de högsta ledningsgrupperna i offentliga organisationer nu är jämställda. Kvinnors möjligheter att bli chefer har också ökat dramatiskt. På det området väntas jämställdhet ha uppnåtts inom fem år, skriver Nyckeltalsinstitutet.
  För de som aldrig kommer i närheten av ledningsrummen ser läget dystrare ut. Rapporten visar bland annat att kvinnor har dubbelt så hög långtidssjukfrånvaro som män. Även när det gäller löner släpar kvinnor efter.