Inom ramarna för kampanjen Mitt Sverige har LO låtit fråga 2 500 svenskar om deras syn på samhällets trygghetssystem. 56 procent instämmer i påståendet att det är svårt att lita på stödet från samhället om man blir av med sitt arbete. 60 procent svarar att det är svårt att lita på stödet om man blir sjuk.

Undersökningen visar också att 68 procent av de tillfrågade upplever att de ekonomiska klyftorna mellan människor har ökat de senaste åren. Det är 6 procentenheter fler än när motsvarande fråga ställdes för två år sedan. Två av tre tillfrågade anser också att de ekonomiska klyftorna är ett mycket stort eller ganska stort problem.
  – Det är oroväckande att det finns så låg tillit till våra sociala trygghetssystem. Samtidigt är det glädjande att en så tydlig majoritet delar LO:s bild och tycker att den ekonomiska ojämlikheten är ett samhällsproblem, säger Tobias Gerdås, ansvarig för kampanjen Mitt Sverige, till Kommunalarbetaren.

LO har även ställt frågor om flera av de frågor som LO-förbunden driver i avtalsrörelsen. Sex av tio tillfrågade vill se låglönesatsningar för att minska löneskillnaderna och sju av tio ställer sig bakom jämställdhetssatsningar för att rätta till osakliga löneskillnader mellan män och kvinnor.
  Två av tre tycker att alla som vill ska ha rätt att arbeta heltid i stället för deltid.