På den privata sidan avstyrdes Handels planerade strejk först i sista stund. Förhandlingarna med arbetsgivarföreningen KFO gick smidigare. Nu har parterna enats om ett avtal som i stora drag följer det som tecknades med Svensk Handel.

Det innebär bland annat lönehöjningar på 710 kronor i månaden och att lägstalönerna höjs med 568 kronor per månad.
  – Vi har också drivit igenom en begränsning av möjligheten att missbruka visstidsanställningar som är ännu starkare än den som förhandlades fram med Svensk Handel, säger Handels första vice ordförande Susanna Gideonsson i ett pressmeddelande.