Förhandlingarna berör omkring 1 500 kommunalare. Kraven som Kommunal har lämnat över till Sveriges hotell- och restaurangföretagare känns igen från andra avtalsområden. Där ingår bland annat löneförhöjningar på minst 860 kronor, en jämställdhetspott på minst 100 kronor och begränsningar i möjligheterna till visstidsanställningar.

Kommunal kräver också att privatanställda i verksamheter som finansieras med skattepengar ska omfattas av meddelarfrihet.