Kritiken från Socialdemokraterna riktar särskilt in sig på ambulanspersonalens arbetsmiljö.
  – Det är en hårt pressad personal där arbetsgivaren konsekvent plockar ut den övertid man får plocka ut. Och det är extremt vanligt att man inte får måltidsuppehåll.

Kommunalarbetaren har tidigare skrivit om den stressade situationen för ambulanssjukvårdarna i Stockholm (se länk). Det nya nu är att representanter för det största oppositionspartiet, Socialdemokraterna, själva har åkt runt i ambulanserna, besökt personalmöten och fackliga företrädare för att göra sig en bild av hur det ser ut på golvet.
  – Det tillhör det ovanliga att vi gör så här, säger Dag Larsson.
  Utöver den dåliga arbetsmiljön konstateras i Socialdemokraternas rapport bland annat att det finns för få ambulanser. 1985 fanns det 64 ambulansfordon i Stockholms läns landsting, i dag är antalet 61 ambulansfordon. Och då har befolkningen ökat med cirka 500 000 personer.
  – Det är helt uppenbart att vi har för få ambulanser, säger Dag Larsson.

Socialdemokraterna säger inte helt nej till upphandlingsmodellen som sådan, men vill ha en upphandling som mer riktar in sig på kvalitet än på pris. Partiet vill också att systemet med beställare, utförare och SOS Alarm ses över.
  – Som det är i dag har vi ett system där alla kan skylla på varandra.