Wanja Lundby–Wedin deltog under tisdagen i ett seminarium i Stockholm om den svenska modellen. Hon förklarade då att grunden för denna modell är att fack och arbetsgivare förhandlar om löner utan statlig inblandning.
  Kommunal har kritiserat statliga Medlingsinstitutet för att blanda sig i löneförhandlingarna.
  Medlingsinstitutets chef Claes Stråth har nämligen förklarat att det inte finns utrymme för någon jämställdhetspott som Kommunal och övriga förbund inom LO:s samordning kräver i årets avtalsrörelse.

Kommunal tycker att Medlingsinstitutet borde få i uppdrag att verka för mer jämställda löner.
  Det tycker inte Wanja Lundby–Wedin är en bra idé.
  – Jag förstår Kommunals frustration. Men det vore principiellt fel att ge Medlingsinstitutet i uppdrag att verka för mer jämställda löner. Detta skulle kunna ge Medlingsinstitutet makt över fack och arbetsgivare när de förhandlar. Jag tycker att avtalen ska förhandlas fram av parterna utan inblandning av någon, säger hon.

 Wanja Lundby Wedin.Wanja Lundby-Wedin.

Wanja Lundby–Wedin tycker att Kommunals krav är olyckligt också av ett annat skäl.
  – Om vi börjar peta i Medlingsinstitutets uppdrag finns risken att det också kommer med sådant i instruktionen vi inte gillar. Jag kan inte nu säga vad detta kan vara men vi får inte blunda för en sådan risk, förklarar LO:s ordförande.
  Hon menar att Medlingsinstitutet också med nuvarande instruktion ska kunna acceptera satsningar för mer jämställda löner.
  – Det har gjorts tidigare med Medlingsinstitutets goda minne. Vi måste med kraft hävda att detta är möjligt också nu, säger hon.

LO:s samordning, som Kommunal är en del av, kräver 3,5 procent och lägst 860 kronor i löneökning. Dessutom kräver LO 100 kronor i jämställdhetspott per anställd som ska samlas in på avtalsområden där genomsnittslönen är lägre än 22 400 kronor i månaden.
  Industriförbunden IF Metall, GS och Livs står utanför samordningen. Wanja Lundby–Wedin menar att det beror på att den jämställdhetspott som föreslås är dåligt förankrad inom LO och svår att förklara utåt.
  – Vi har inte gjort ett tillräckligt bra jobb i LO:s styrelse. Jämställdhetspotten är för krånglig. Det är olyckligt att det blev en konstruktion som bland våra egna förbund kan tolkas som att industriförbundens löner är ett golv som andra kan kräva mer utifrån, säger hon.

Wanja Lundby–Wedin tycker att avtalsrörelsen 2007 hade en bättre variant.
  – Då krävde vi ett extra påslag till alla LO–förbund. Storleken på påslaget berodde på hur stor andel kvinnor som arbetade inom avtalsområdet. Då fick Kommunal med sina stora kvinnogrupper mest.
Hon tror att det är stor risk för stor konflikt i vår.
  – När avtalsrörelsen är över ska vi snart samlas för att försöka enas om en samordning inför nästa avtalsrörelse 2013. Då måste vi vara eniga och inte anklaga något av LO–förbunden för hur det gick med samordningen i årets avtalsrörelse. Vi måste hålla ihop, säger Wanja Lundby–Wedin.