Handels har varslat om strejk till nästa fredag, den 13 april. Facket strider bland annat för att medlemmarna ska få löneökningar räknade i kronor i stället för procent, för att inte de med lägst löner ska halka efter andra yrkesgrupper. Dessutom finns krav på en särskild jämställdhetspott på 100 kronor.

Nu får Handels uppbackning av Byggnads, som varslar om sympatiåtgärder.
  – Det är självklart för oss som byggnadsarbetare att stötta våra fruar, sambos, döttrar och vänner i deras kamp för en jämställd lön. I ett modernt arbetsliv ska två vuxna och föräldrar kunna ha en värdig lön. Kvinnor måste få mer av kakan – tjänstemän har under lång tid fått högre löneökningar – nu är det kvinnornas tur, säger Byggnads avtalssekreterare Torbjörn Johansson i ett pressmeddelande.

Byggnads strejkvarsel berör 13 företag fördelade på 11 byggarbetsplatser runt om i landet. Totalt tas omkring 400 byggnadsarbetare ut i strejk fredagen den 20 april, om inte Handels har fått ett avtal innan dess.
  Byggnads har också beredskap att utöka sympatiåtgärderna.