Havet gav mig en sista blick
Ryggen vändes utan vilja
Berget gav upp en sista suck
Benen vek sig utan mening
Träden sjöng sin sista sång
Magen tömdes utan slut
Åkern satte sin sista potatis
Huvudet fylldes utan början
Juridiken betyder något
Juridiken har en tydlig definition
Juridiken kan endast tolkas så här:
Överklassen sätter dit underklassen