Anders Borg (M).Anders Borg (M).

– Kombinationen av socialbidrag, bostadsbidrag och etableringsstöd gör att drivkrafterna för unga och invandrare att ta steget in på arbetsmarknaden är för svaga. Det är den svenska modellens akilleshäl som vi måste göra något åt.
  Det menar finansminister Anders Borg (M) som därför vill se över villkoren för försörjningsstöd.

Arbetslösheten slår hårdast mot ungdomar och utrikes födda. Samtidigt ökar andelen arbetslösa som varit utan ett jobb i minst två år.
  När finansministern talade vid Affärsvärldens Bank & Finans Outlook på onsdagen pekade han ut de svenska bidragssystemen som ett hinder för drivkraften att ta ett arbete för vissa grupper.
  – Även om vi sänker skatterna är det fortsatt så att avkastningen på arbete är låg. Tröskeleffekten är stor, menade Anders Borg.
  Att ta fram breda reformer för att få in ungdomar och invandrare på arbetsmarknaden är helt avgörande, enligt Borg.

Om några veckor, den 16 april, presenterar finansministern den ekonomiska vårpropositionen, vårbudgeten. Sannolikt finns flera av de lösningar han presenterade i sitt tal med i budgetpropositionen.
  Anders Borg talade om:
• ett förstärkt jobbskatteavdrag
• att se över villkoren för försörjningsstöd (socialbidrag)
• förstärka nystartsjobben (och instegsjobben) med subventioner under en längre tid än idag
• att se över SFI, Svenska för invandrare (”SFI är ett nyckelproblem”)
• bredda etableringssystemet (”idag gäller det inte anhöriginvandrare”)
• att se över föräldraförsäkringens och vårdbidragets utformning (”det leder till inaktivitetsfällor som leder till fattigdomsfällor”)
• utbildningssatsningar, praktik och en utbyggnad av lärlingssystemet
  – Utbildning är ett nyckelområde. Vi måste hitta system för dem som hoppar av gymnasiet, både vägar tillbaka till gymnasiet och vägar in på arbetsmarknaden, säger Anders Borg.

När det gäller villkoren på arbetsmarknaden, hoppas Anders Borg på uppgörelser med Socialdemokraterna nu när gamla IF Metallbasen Stefan Löfven tagit över:
  – Det finns bättre förutsättningar än på länge att göra något åt det här. Med Stefan Löfven kan det finnas en något större vilja från Socialdemokraterna att bidra till samförståndslösningar på arbetsmarknadsområdet.