Validation är ett sätt att förhålla sig till personer med en långt gången demens. Metoden accepterar att dessa ibland återvänder till sitt förflutna. Ögonkontakt, beröring, sång och dans är exempel på tekniker som används av metodens utövare. Görel Hansebo, forskare vid Ersta Sköndal högskola, har studerat vårdpersonal som har utbildats i metoden.

Varför går dementa in i det förflutna?
  –  Det kan vara ett sätt att bearbeta tidigare händelser i livet. Det kan också vara ett sätt att fly den svåra verklighet som personen nu befinner sig i.

 Görel Hansebo.Görel Hansebo.

Hur bör dementa som befinner sig i det förflutna bemötas?
  – Om någon till exempel frågar efter sin mamma ska man absolut inte försöka tvinga tillbaka dem till nuet. I stället bör man försöka möta dem i den världen där de befinner sig. Genom att inleda ett samtal där vårdtagaren känner sig bekräftad, kan man efter hand förklara för dem att det inte går att träffa mamman.

Vad tycker de uskor som utbildats i metoden?
  – De har upplevt att kontakten med de dementa blev bättre. Mötena blev lugnare och mer harmoniska. Det upplevde också att det blev lättare att klara oroliga situationer när vårdtagarna var aggressiva.