Avtalen som städföretag kan teckna efter att de blivit upphandlade av offentlig sektor är ofta korta. Två år med möjlighet till förlängning på ett år brukar vara vanligt. Sedan sker en ny upphandling. Och en ny, och en ny… Och en ny. Till lägre och lägre pris.
  Varje gång går avtalet till det företag som lämnat lägst pris. Självklart måste väl varenda människa inse vad lagen om offentlig upphandling öppnar upp för?

Enligt en EU-dom får vi som fackförbund inte kräva kollektivavtal vid upphandlingar. Vi kan bara kräva kollektivavtalsliknande förhållanden, och vad det rent konkret skulle innebära har mig veterligen aldrig prövats. Handlar det om lön? Eller bara om försäkringar och tjänstepension? Kanske bara att företaget är registrerat och betalar skatt?
  Om det ska fortsätta att vara lägstbud som vinner upphandlingarna kommer fler och fler kollektivavtalslösa företag att nästla sig in och ta del av våra skattepengar. (Det är ju faktiskt så att de städar i skattefinansierade verksamheter.)

För våra kamrater inom städ är heltid knappast en rättighet och deltid en möjlighet, snarare tvärtom. Då offentlig sektor av någon outgrundlig anledning bara vill ha städning utförd tidig morgon eller sen eftermiddag eller kväll, går det faktiskt inte att få ihop en heltid om du också ska följa lagen om dygnsvila på 11 timmar.
  Du som städare kan få städa mellan 06.00-9.00 för att sedan ha ett arbetspass mellan 16-18. Det har också dykt upp totalt surrealistiska arbetstider så att du kan ha arbetspass på 3,52 timmar om dagen.

Det är också vanligt att man på arbetsplatser inte känner till vad som upphandlats, det vill säga vad som ska utföras och hur ofta. Det gör att personal på arbetsplatsen ber städaren göra saker som inte ingår i det upphandlade och som då ofta utförs av en serviceinriktad städare, rädd för att få kritik eller rädd om sitt jobb. Detta görs då ofta efter arbetstid. Men städaren kan sedan bli utan övertidsersättning, eftersom det inte ingår i det upphandlade arbetet och företaget inte får betalt för detta.

Vi som har våra anställningar inom den offentliga sektorn måste inse att lokalvårdarna är våra kamrater, medlemmar eller blivande medlemmar i Kommunal. Väldigt många av dem har en näst intill orimlig arbetssituation.
  Men vi kan och vi ska göra skillnad! Vid upphandling kan vi kräva att man vid anbudsförfarandet inte tar lägst bud utan det eller de företag som ligger närmast genomsnittet i pris av inkomna anbud. Vi kan se om det är möjligt med andra städtider. Bara att börja klockan 14 eller 15 på skolor och förskolor skulle göra skillnad.

Och du som är förtroendevald på arbetsplatsen: Ta kontakt, rekrytera, fråga hur det fungerar. Arbetsgivaren har numer arbetsmiljöansvar för alla som arbetar inom verksamheten. Ta reda på vad som ingår i upphandlingen. Ska alla entrémattor dammsugas varje dag? Ska det plockas undan innan det dammas? Ska verkligen samtliga stoppade möbler dammsugas två gånger i veckan? Är det städarens jobb att varje dag ställa upp och ta ner alla stolar?
  Gå till jobbet i morgon, försök att se med städarens ögon – gör det och bli sedan den som gör skillnad!

Gun Walldén och Pia Lisell Lundgren,
regionala fackliga ombud, Kommunal Stockholms län