I avtalet står att Kommunal och Carema Care är överens om att samma meddelarfrihet och meddelarskydd ska gälla som i offentligt driven verksamhet.
  Personalen har rätt att uttala sig för media, görs detta anonymt ska inte Carema Care forska efter källan.

Ett undantag görs för denna regel. Det gäller företagshemligheter enligt lagen om skydd för företagshemligheter. Lojalitetsplikten tar också över i de fall någon uttalar sig uppenbart oriktigt och syftar till att skada arbetsgivaren. Detta skulle i så fall kunna vara saklig grund för uppsägning.
  Lenita Granlund är väldigt nöjd med avtalet.
  – Vi har drivit på för att få detta avtal. Inte minst efter alla vårdskandaler känns det väldigt bra att vi har ett avtal som garanterar våra medlemmar rätten att påtala missförhållanden, säger hon.

Kurt Junesjö varnar dock för att avtalet inte ger den trygghet Kommunal vill att det ska ge.
  – Undantaget som hänvisar till lagen om skydd för företagshemligheter ger arbetsgivaren rätt att bestämma vad som är en företagshemlighet. Det kan till exempel handla om nedskärningar eller dålig arbetsmiljö som arbetsgivaren vill dölja ur konkurrenssynpunkt, säger han.
  Kurt Junesjö menar att det är olyckligt att företaget också har rätt att med hänvisning till lojalitetsplikten göra undantag för uttalanden som företaget anser skadar arbetsgivaren.
  – Kommunals avtal med kyrkan är mycket bättre. Där står att samma meddelarfrihet ska råda som i offentlig verksamhet, utan undantag.

Lenita Granlund håller inte med om Kurt Junesjös kritik.
  – Han vet inte vad vi har kommit överens om. Kommunal och Carema Care är helt eniga om att våra medlemmar inte befattar sig med företagshemligheter i sitt omvårdnadsarbete. Och undantaget för lojalitetsplikten ska inte heller användas för att stoppa någon från att tala med media, säger hon.
  Margareta Sööder, vd för Carema Care, håller inte heller med Kurt Junesjö i hans kritik.
  – Enligt vår definition av företagshemligheter så är det till exempel anbud vid en upphandling. Ingen av Kommunals medlemmar i vårt företag sysslar med sådana uppgifter i sitt arbete. Kommunals medlemmar behöver bara ta hänsyn till den patientsekretess som gäller i all form av vård och omsorg, säger hon.

Margareta Sööder ser heller inte att hänvisningen till lojalitetsplikten urvattnar värdet av detta avtal.
  – Om någon uttalar sig på ett sätt som vi anser illojalt kommer vi ändå inte att forska efter källan. Och vi har heller aldrig sagt upp någon som öppet har kritiserat företaget i media, säger hon.
  Kommunal har med kravet om meddelarfrihet i pågående avtalsrörelse med de privata arbetsgivarna.
  – Vårt mål är att teckna sådana avtal centralt med de arbetsgivareorganisationer vi förhandlar med. Innan vi har lyckats med detta kan det bli aktuellt med fler företagsavtal liknande det vi nu har träffat med Carema Care, fast vi har inget sådant på gång just nu, säger Lenita Granlund.