– Det är ett stort problem att regeringen vill ta bort paragraf 11 (den skrivning i lagen som ger skydd mot den typen av anställningar). Man vill ersätta lagtexten med en förordning och vad som kommer att stå i den förordningen vet vi ju inget om, säger LO-ekonomen Anna-Kirsti Löfgren, som skrivit LO:s remissvar på regeringens förslag.
  Regeringen vill inte kommentera förslaget. Tidigare har Bettina Kashefi, statssekreterare på arbetsmarknadsdepartementet, sagt till Sveriges Radios Ekonomiekot att förslaget handlar om ”en lagteknisk förändring” och att regeringens ambition inte är att förändra definitionen av vad som anses som lämpligt arbete. Men hon vill inte uttala sig för Kommunalarbetaren.

Det är i en skrivelse som handlar om regelverket i a-kassan som regeringen har smugit in en skrivning om att man vill ta bort en nyckelparagraf i lagen. Paragrafen styr vilken typ av anställning en arbetslös måste acceptera utan sanktioner från a-kassan. Det handlar om vad som ska anses som lämpligt arbete att söka. Förutom att man inte ska behöva söka jobb som ligger under kollektivavtal, reglerar den att hänsyn ska tas till personliga förhållanden, att arbetsmiljön är enligt lagar och förordningar och att arbetet inte får ske på en arbetsplats där lovliga stridsåtgärder i en konflikt har vidtagits.
  Enligt förslaget, ska hela den här skrivningen ersättas av en förordning och det betyder att riksdagen inte längre har kontroll över den delen av regelverket. I stället blir det regeringen eller en myndighet som beslutar om vad som ska definieras som lämpligt arbete.
  – Om man ska ta bort den skrivningen så måste man åtminstone motivera detta. Det har regeringen inte gjort. Och det är självklart en viktig skrivning, som är bra som den är, säger Melker Ödebrink, kanslichef vid A-kassornas samorganisation, SO.

SO har liksom, LO, TCO och Saco i sina remissvar kritiserat den föreslagna förändringen. Facken varnar för att det blir en press neråt på lönerna i samhället om arbetslösa kan hänvisas till jobb med löner under kollektivavtal. ”Detta styr indirekt också den allmänna löneutvecklingen på arbetsmarknaden, eftersom det kommer att påverka den lägsta lön som arbetstagare är beredda att acceptera”, skriver exempelvis TCO i sitt remissvar.
  Även Kommunals a-kassa varnar för att ta bort lagparagrafen och förklarar att den är ”ett av arbetslöshetsförsäkringens fundament”.
  Vare sig de tre röd-gröna partierna eller Sverigedemokraterna har formulerat några protester i ämnet. Vänsterpartiets ledamot i arbetsmarknadsutskottet, Josefin Brink, säger till Kommunalarbetaren att det inte hunnits med ännu men att V självklart kommer att motsätta sig detta.
  – Den föreslagna förändringen är ett litet steg i det större projektet regeringen har att öka inkomstklyftorna och pressa tillbaka lönerna, säger hon.

Regeringens skrivelse om förändringar i a-kassereglerna är omfattande och handlar om en hel del annat: Bland annat ska sanktionssystemet förändras, vill regeringen. Systemet med nedsättning av ersättningen när arbetslösa bryter mot vissa regler ska ersättas med avstängning i ett visst antal dagar. Dessa förändringar är facken i huvudsak positiva till. Rent ekonomiskt betyder det inte så stor skillnad för den arbetslöse.
  – Sammantaget blir det mer proportionerligt. Det är inte entydigt så att det blir hårdare sanktioner, säger LO:s Anna-Kirsti Löfgren.
  Ytterligare ett förslag är införandet av ett nytt krav på arbetslösa att lämna in så kallade aktivitetsrapporter där det ska framgå vilka jobb man har sökt och när och så vidare.
  Remissinstanserna är inte emot förslaget men till exempel LO varnar för att människor med läs- och skrivsvårigheter kan hamna i kläm.
  – Det är väl rimligt att man redogör för vad man söker. Men det får inte bli så att det är kvaliteten i det man skriver som bedöms, säger Anna-Kirsti Löfgren.

Hela förslaget

regeringens hemsida går det läsa hela departementsskrivelsen. Sök på: Rättssäkerhet och likabehandling i arbetslöshetsförsäkringen (Ds 2012:3).