Världsvattendagen utlystes av FN 1993. Den har sedan dess ägt rum varje år den 22 mars. I år är temat hållbar vattenanvändning för tryggare matproduktion.
  Men ISKA, den fackliga federationen för offentligt anställda, slåss mot ytterligare marknadslösningar. Facket fruktar att de privata företagens inflytande kommer att förstärkas vid miljötoppmötet i Rio i juni. Det kan till exempel röra handel med ekotjänster.

 Vatten.Foto: www.fotoakuten.se

WTO, världshandelsorganisationen, försöker redan nu att utöka handeln med tjänster till att även omfatta vatten och sanitet. Allt detta tänker facket kämpa emot och för att vatten ska vara en mänsklig rättighet, enligt FN:s resolution 2010.
  Den här dagen äger annars helt andra aktiviteter rum i olika länder. 70 procent av värdens vattenresurser går åt till jordbruket. Bara att producera ett kilo kött kräver 15 000 liter vatten. På seminarier diskuteras hur vattnet ska räcka till mat för alla. 

I Sverige anordnar skolor allt ifrån tipsrundor med frågor om vatten till kranvatten i matsalarna.
  Själva kan vi bidra, genom att låta bli att slösa med mat. 30 procent av den mat som produceras i världen slängs. Att slösa med mat är att slösa med vatten.