Botkyrka satsar 2,6 miljoner kronor på att utbilda kommunens förskolepersonal. Barnskötare ska få möjlighet att utbilda sig till förskollärare och fritidspedagoger. De som inte vill söka en högskoleutbildning får chansen att läsa kurser på gymnasienivå och yrkeshögskola.
  – Det handlar bland annat om kurser i språkutveckling, säger Ebba Östlin (S), ordförande i utbildningsnämnden i Botkyrka.

Kommunens har satsat 50 miljoner kronor på en kompetensfond. Fonden fördelar 10 miljoner kronor om året mellan förvaltningarna. Pengarna ska gå till utbildning för kommunens personal. Ett råd bestående av politiker, fackförbund och arbetsgivare har diskuterat hur pengarna ska fördelas.
   – Vi har fört fram att det finns ett stort behov för utbildning inom vård och barnomsorg och de har lyssnat på oss, säger Arja Wallin, ordförande för Kommunals sektion i Botkyrka.

Vårdbiträden som vill utbilda sig till undersköterskor får också pengar från kompetensfonden. Enligt Arja Wallin rör det sig om 90 utbildningsplatser inom vård och omsorg.
  – Vi har tryckt på att det ska avsättas tillräckligt med pengar till vikarier för de som utbildar sig, och det har vi fått igenom, säger Arja Wallin.

Utbildning för barnskötare

Barnskötare som utbildar sig till förskollärare eller fritidspedagog kan välja mellan två olika modeller. Antingen pluggar de 50 procent, jobbar 80 procent och får 100 procent av lönen, eller så pluggar de 50 procent, jobbar 50 procent och får 80 procent av lönen. De barnskötare som väljer andra utbildningsformer än högskolestudier får lön under studierna.