1. Vad blir det viktigaste för dig att driva som LO:s ordförande?
  – Värva medlemmar, med bara 67 procents anslutningsgrad börjar vi närma oss den gräns där arbetsgivare på allvar funderar över om de verkligen behöver skriva kollektivavtal med facket. Teckna kollektivavtal och se till att antalet arbetsplatsbesök ökar kraftigt för att kontrollera om det finns giltigt kollektivavtal.
  – Stärk arbetsmiljöarbetet. När dessa tre huvuduppgifter går åt rätt håll kommer också intresset och respekten för svensk fackföreningsrörelse att börja växa igen.

 Karl-Petter Thorwaldsson.Karl-Petter Thorwaldsson.

2. Hur ser du på LO:s roll framöver?


  – Uppsökeri, medlemsstudier, facklig/politisk påverkan, utåtriktat arbete kan facken göra tillsammans. Undantagen finns också naturligtvis, det måste vara upp till de enskilda förbunden att skriva kollektivavtal, där kan inte LO ha den avgörande rollen. Dessutom tycker jag att LO ska ta på sig ledartröjan och ta fram en ny politik för full sysselsättning för hela arbetarrörelsen. Så länge vi inte har svaren på hur alla idag arbetslösa medlemmar ska komma i arbete, sviker vi de arbetslösa!

3. Ska LO jobba mer ihop med tjänstemännen i framtiden?
  – Jag tror på samverkan med tjänstemännen. Orättvisorna på arbetsmarknaden drabbar också dem. Tjänstemannafacken i Sverige är en stark röst för sina medlemmar, på många sätt faktiskt en förebild också för LO, inte minst hur de har förbättrat sin service till de enskilda medlemmarna.

4. Hur ska LO samordna förhandlingar i framtiden, branschvis eller enat med alla förbund?
  – LO ska samordna alla förbundens löneförhandlingar i framtiden. Det som sker just nu är inget annat än ett stort misslyckande för fackföreningsrörelsen som kan vara mycket farlig för framtiden. Det blir en av de viktigaste konflikterna att lösa för den framtida LO-ordföranden.

5. Vad kan LO göra för att minska löneskillnaderna mellan mans­ och kvinnodominerade yrkesgrupper?
6. Hur vill du som LO­-ordförande agera för att öka anställningstryggheten för alla dem med tidsbegränsade anställningar?
 
– Kvinnor i Sverige tjänar bara 73 procent av vad män tjänar – nästa 30 procent mindre, det är ju inget annat än en katastrof. Lösningen på problemet är minst sagt komplext, det fodrar åtgärder på flera plan. För det första fortsatt satsning på utjämning inom ramen för löneförhandlingarna – en variant på kvinnolönepotterna. För det andra lagändringar, det går helt enkelt inte att acceptera att kvinnors anställningsförhållande ska vara så beroende av föräldraskap. Normalanställningsformen ska vara tillsvidare, möjligen med möjlighet till provanställning. Alla andra former, gravvik etcetera är överflödiga. För det tredje och det svåraste, efter en tredjedelning av föräldraförsäkringen måst vi fortsätta opinionsbilda för att papporna ska ta lika föräldraansvar som mammorna – det är först när arbetsgivarna ser män som lika stora ”risker” som kvinnor att vara borta från jobbet som problemet på allvar kommer att lösas.

7. Tänker du som LO:s ordförande ta plats i Socialdemokraternas
verkställande utskott? Om ja, motivera varför.
  –
Om det socialdemokratiska partiets kongress vill välja mig som ledamot i VU kommer jag att tacka ja. Fackföreningen ska ta det utrymme den kan, den makt som den har möjlighet att ta. Det är helt enkelt inte sant att facket skulle ha samma inflytande om de såg partierna som en a la carte!

8. Europafackets ledning manar till strid mot nedskärningarna i EU­länderna och säger nej till eurozonpakten som innebär att kommissionen får makt att tvinga på euroländerna lönesänkningar. Bör LO mot bakgrund av den kritiken säga nej till att Sverige ansluter sig till denna pakt?
  –
Med stenhårda garantier att detta inte är ett sätt för oss att närma oss EMU-medlemskap så tycker jag att vi ska säga ja. Mycket av vår ekonomiska politik kommer att avgöras här, troligen också arbetsmarknadspolitik – då ska vi försöka vara med och påverka. Dock, säger jag gärna igen, vi ska inte närma oss att införa Euron som valuta, det vore idiotiskt att utsätta Sveriges ekonomi för denna osäkerhet nu när vi i folkomröstning har sagt nej.

9. Beskriv dig själv med tre ord.
  – Bullrig, glad och ganska smart!