Beslutet var väntat. I februari lyckades alla partier i socialutskottet enas om ett förslag. Frågan hade då drivits länge av oppositionspartierna. Även Kommunal har legat på.

De nya reglerna ska säkerställa att kommunerna gör det som lagen redan kräver, påpekas i riksdagsbeslutet. Idag är det dock många äldreboenden som inte uppfyller lagens krav på kvalitet, visar Socialstyrelsens inspektioner. Därför väntas reglerna leda till att personaltätheten måste öka på många boenden.

Sveriges Kommuner och Landsting har räknat ut att kostnaden kan öka med mellan 11 och 17 miljarder, skriver tidningen Dagens Samhälle.