Ulf Bjerregaard.Ulf Bjerregaard.

Ulf Bjerregaard har sett arbetsvillkoren för hemtjänsten försämras under de senaste åren. Han tror att en stor del av problemet ligger i att stadsdelsförvaltningen beställer tjänster av sig själv. När budgeten är för liten för att täcka de faktiska behoven är det tiden för de biståndsbedömda insatserna man drar in på.
  – Det har blivit svårare att få den tid som en insats verkligen kräver. Om någon som beviljats hjälp med duschning blir sämre och tar längre tid att hjälpa har möjligheten att förhandla fram mer tid i princip upphört.

Personalen blir en sorts gisslan när behoven av hjälp är större än möjligheterna att ge den.
  – Problemet i det här yrket är att om en människa håller på att dö så kan man inte gå, säger Ulf Bjerregaard och berättar att de anställda är tvungna att hitta strategier för att klara jobbet på för lite tid.
  – Antingen jobbar man ihjäl sig eller så går man inte till alla utan ringer och säger att man inte hinner. Det är i det här läget som vanvård uppstår.

Trots det pressade arbetsläget upplever han att arbetsgivaren inte har tillräcklig förståelse.
  – Vi känner vanmakt.
  På torsdag debatteras frågan när organisationen Gemensam Välfärd ordnar ett seminarium om hemtjänsten. Ulf Bjerregaard kommer att finnas på plats från Kommunal och från arbetsgivarsidan kommer bland annat Raili Karlsson, avdelningschef på äldreförvaltningen i Stockholms stad.

Fotnot: Seminariet hålls torsdag 15 mars kl 18.00 på ABF-huset, Sveavägen 41 i Stockholm.