När LO-förbundet Handels nu går in mer intensiva löneförhandlingar med sin motpart följs det med stort intresse, inte bara av Handels medlemmar, utan också av Kommunal.
  – Det är klart att Handels avtal blir väldigt viktigt för oss. Det är det första området i år där man kommer att slåss för jämställdhetspotter, säger Kommunals avtalssekreterare Lenita Granlund till Kommunalarbetaren.

Handels avtal går ut den 31 mars, alltså en månad innan Kommunals avtal med Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, löper ut. Och för första gången i årets avtalsrörelse kommer LO-samordningen att sättas på prov ordentligt.
  I går (12 mars) diskuterade LO:s styrelse om man skulle stå fast vid kraven i LO-samordningen, det vill säga 860 kronor i löneökningar plus en jämställdhetspott på 100 kronor därutöver. Och LO står fast vid tidigare beslut, säger LO:s avtalssekreterare Per Bardh till tidningen Arbetet (före detta LO-tidningen). Lenita Granlunds besked är det samma.
  – Våra krav i det här läget står kvar, säger hon.

Det har, enligt tidningen Arbetet, diskuterats om styrelsen skulle lägga sig på en lägre krontalsnivå, 774 kronor. Det som Byggnads och Seko nyligen förhandlat fram till sina medlemmar.
  Kan ni räkna med stöd från de andra förbunden om ni kräver mer än 774 kronor?
  – Sådana diskussioner har inte förts. Vi är i ett skede där vi ska förhandla och se vad vi kommer fram till vad gäller jämställdhetspotten. Vi har ännu inte kommit in alls på pengar och jämställdhetspott i förhandlingarna, säger Lenita Granlund.

Eftersom Kommunals medlemmar har betydligt lägre löner än de som finns på de avtalsområden där man kommit överens om 2,6 procent, finns det utrymme att få mer åt Kommunal, resonerar Lenita Granlund.
  – Våra påslag måste vara i kronor. Annars kommer tjänstemännen att dra ifrån och gapet ökar ytterligare. Vi är inte betjänta av procentavtal. Så har det alltid varit.
  Men är inte arbetsgivarna extra samordnade i denna avtalsrörelse, så att inga avtal över 2,6 procent släpps igenom?
  – Jag kan hålla med om att det ser ut som att de är mer samordnade i sina uttalanden och pratar mer om procentpåslagen. Men det är väl en retorik som arbetsgivare alltid har i en avtalsrörelse, att man vill hålla ner så mycket som möjligt.
  Arbetsgivarna inom handeln gillar inte jämställdhetspotter, enligt Handels förhandlingsledare Tommy Tillgren.
  – De har tydligt deklarerat att de inte gillar det. Men vi har våra medlemmars mandat, säger han till Sveriges Radios Ekot.

Kommunal och SKL träffas nu dagligen i princip. Men det kommer sannolikt inte att hetta till i förhandlingarna förrän i april månad.
  – De närmaste veckorna kommer vi att öka tempot men eftersom avtalet inte går ut förrän den sista april så har vi inte jättebrådis, säger Lenita Granlund.
  På måndag den 19 mars är Kommunals avtalsdelegation inkallad. Men något bud finns inte att ta ställning till då. Utan det är mer för att stämma av läget, enligt Lenita Granlund.

Lönekrav

Kommunal följer LO-samordningen som innebär krav om löneökningar på minst 860 kronor eller lägst 3,5 procent.
I stor sett alla avtal som slutits hittills har landat på 2,6 procent.
I Byggnads och Sekos avtal innebär 2,6 procents löneökning 774 kronor.
För Kommunals del skulle löneökningar med 2,6 procent motsvara ungefär 560 kronor i genomsnitt.
774 kronor betyder för Kommunal procentuella löneökningar med nästan 3,6 procent.
860 kronor motsvarar knappt 4 procent.