Ingvar Jordås.– Att man skjuter till mer pengar så att det går att höja bemanningen och minska barngrupperna. Vi kräver att man i ett första steg skjuter till tio procent mer, att man ökar den så kallade schablonen med det. Tio procent mer pengar.

Hur många namn har ni fått in?
– 3300 stycken.

Hur har namninsamlingen gått till?
– Vi har gått ut via våra arbetsplatsombud på arbetsplatserna. Det är anställda på arbetsplatserna som har pratat med föräldrar i huvudsak. Sen gjorde vi en aktivitet vid Fridhemsplan som uppmärksammades av regionalnyheterna på teve.

Varför satsar man inte på fritidshemmen tror du?
– Jag vet inte varför inte politikerna förstår problemen, för jag tror att föräldrarna har sett det här länge. Och är det nåt som är viktigt för föräldrar och som man är villig att betala skattepengar för, så är det just att barnen får det bättre. Men det har väl drunknat lite i att Björklund har prioriterat andra områden i skolan. Nu ligger fritidshemmen under skolan och då får vi konkurrera med andra frågor och jag tror att man tycker att andra saker i skolan har varit viktigare än att barnen ska ha en trygg uppväxtmiljö.

Vad hoppas du ska hända nu?
– Vi hoppas att man ska börja tänka om och att man från politiskt håll ska inse att det finns en stark opinion för förbättringar. Under många år har det skett försämringar, vi vill att det ska bli ett trendbrott nu. Vi tror att det finns en stark opinion, det gäller bara att få fram den. Vi hoppas att det här ska vara ett första steg. Vi kommer att fortsätta, det är inte så att vi är nöjda. Vi kommer att gå vidare framöver.

Fotnot: Namninsamlingen överlämnas till Stockholms skolborgarråd Lotta Edholm (FP) på torsdag klockan 15.