15:51 syftar på att kvinnor varje dag jobbar gratis efter det klockslaget en arbetsdag klockan 8-17. Det är uträknat på löneskillnaden mellan kvinnor och män, som är 14,3 procent. Då har kvinnors deltid räknats upp till heltid, annars hade löneskillnad varit betydligt större.
  En mängd fackförbund, kvinnoorganisationer och partipolitiska kvinnoförbund står bakom 15:51. Den 8 mars möttes de på Kulturhuset i Stockholm. De är överens om att lönegapet mellan kvinnor och män måste minska, men strategierna kan skilja sig åt.

Akademikerförbundet SSR och Vision lyfter fram lönekartläggning som en viktig åtgärd.
  – Att ersätta Jämo med DO (Diskrimineringsombudsmannen) var ett självmål, säger Visions ordförande Annika Strandhäll.
  Det är inte den viktiga saken, protesterar Annelie Nordström.
  – Det handlar om ren fattigdom. Barnfattigdomen är inte något som bara plötsligt fanns där.
  Hon tar exemplet att man utbildar sig till undersköterska, och det ska finnas ett stort behov av undersköterskor, men det man får är en deltidstjänst eller visstidsanställning.
  – Man bjuder in dem med armbågen, de får jobba 45 procent. De kan inte teckna ett hyreskontrakt eller ta ett banklån. Var kommer barnfattigdomen ifrån? Jo, det är de här människornas barn. Det hjälper inte med lönekartläggning!
  Fler fasta jobb är grunden, enligt Annelie Nordström.

Facken är inte heller helt överens om individuella löner.
  – Vi låter inte arbetsgivaren sätta lönen, säger IF Metalls Veli-Pekka Säikkälä.
  Vision, Vårdförbundet och Lärarförbundet tycker däremot att individuella löner är bra för deras medlemmar.
  – Jag tror att det har lönat sig för våra kvinnliga medlemmar, säger Annika Strandhäll.
  En sak som hela panelen är ganska överens om är att förnya föräldraförsäkringen med fler pappamånader, för att påverka kvinnors arbetsliv. I både frågan om föräldraförsäkringen och frågan om lagstadgad rätt till heltid går flera av alliansens kvinnoförbund emot sina partier.

Facken anser att en stor del av löneskillnaden beror på att kvinnors arbete värderas lägre än mäns.
  – Värdediskrimineringen kan man bara komma åt om alla förbunden går ihop i avtalsrörelsen, säger LO:s Vanja Lundby Wedin.
  I den pågående avtalsrörelsen stöttar inte IF Metall Kommunal om jämställdhetspotterna. De båda facken menar dock att de i sak är överens när det gäller löneskillnad mellan kvinnor och män. Annelie Nordström säger att industrifacken varit bättre än Kommunal på att satsa på en grupp i taget för att få upp låga löner.
  – Vi behöver hitta system som gör att kvinnor kan få högre lön inte bara efter en avtalsrörelse med några procent, utan att kompetensutveckling och utbildning ska kunna ge lönepåslag. Det har arbetsgivarna varit helt ointresserade av, säger Annelie Nordström.
  Lärarförbundet, Vision och Vårdförbundet trycker på att utbildning inte lönar sig, eftersom högutbildade kvinnor också har låga löner.
  – Det lönar sig inte att utbilda sig om man är kvinna i Sverige idag, säger Vårdförbundets Sineva Ribeiro.

Många står bakom 

Bakom ”Lön hela dagen” står bland andra:

• Sveriges Kvinnolobby (initiativtagare)
• Kommunal
• TCO
• LO
• Handelsanställdas förbund
• Lärarförbundet
• Akademikerförbundet SSR
• Vårdförbundet
• Vision
• If Metall
• S-kvinnor
• Centerkvinnor
• Kristdemokratiska kvinnoförbundet
• Miljöpartiet
• Vänsterpartiet
• Feministiskt Initiativ
• Sveriges Kvinno- och Tjejjourers Riksförbund (SKR)
• Fredrika Bremer-Förbundet
• Winnet Sverige
• Internationella Kvinnoförbundet
• Forum - Kvinnor och funktionshinder
• Varken Hora eller Kuvad
• Makalösa Föräldrar
• BPW Sverige
• Kvinnor Kan
• Kvinnliga Akademikers Förening
• Gröna Kvinnor