Sveriges Television har frågat ordförandena i landets alla 290 arbetarekommuner om deras inställning till privata företag inom vård, skola och omsorg. Av de 162 som har svarat på enkäten vill 77 procent förbjuda vinstutdelning i offentligt finansierad verksamhet.
  Socialdemokraternas officiella linje är att kommuner och landsting ska få rätt att välja bort vinstdrivande företag när välfärdstjänster upphandlas. Däremot förespråkar partiet inte något totalförbud.

Partisekreteraren Carin Jämtin vill tona ned skillnaden mellan partilinjen och de lokala S-topparnas enkätsvar.
  – Jag tror att vi har en väldig samsyn när det gäller synen på att skattepengar ska användas till det som de är till för, bra äldreomsorg och bra vård. Det är detta ett uttryck för och det tycker jag är bra, säger hon till Sveriges Television.