– Skadestånd är det påtryckningsmedel som vi har i arbetsrätten, säger Daniel Falk, förbundsjurist, Vision.
I dag kan skadestånd enligt diskrimineringslagen bara utdömas vid trakasserier på grund av kön, religion, sexuell läggning eller etisk tillhörighet.

Daniel Falk anser att lagstiftningen mot mobbning i skolan är intressant.
– Där har den juridiska personen utredningsansvar och måste agera, skadestånd har dömts ut.