Turerna om sjukförsäkringen har varit många sista tiden. Två gånger under förra året har majoriteten i riksdagen beslutat att sjukförsäkringen ska göras om utan att regeringen har följt det. I förra veckan hotade flera oppositionspartier med misstroendeförklaring mot socialförsäkringsminister Ulf Kristersson eftersom han sagt att han fortfarande inte tänkte följa besluten. Ett hot som kunde ha lett till att han fick sluta om han inte bett om ursäkt.

Kampen står om ett begrepp. Regeringen införde 2008 en regel som sa att arbetsförmågan hos den som varit sjukskriven mer än 180 dagar skulle bedömas mot hela den reguljära arbetsmarknaden.  Det betyder i klarttext att om det finns ett arbete som den sjukskrivna kan klara på arbetsmarknaden, så har han eller hon inte rätt till sjukpenning utan ska arbeta. Försäkringskassan bedömer bara om man skulle kunna klara ett jobb, inte om man har chanser att få den typen av jobb man skulle kunna klara. En städerska med söndervärkt rygg skulle kanske kunna klara ett stillasittande jobb som sekreterare, då måste hon söka den typen av jobb även om hon inte är utbildad till det.

Oppositionspartierna har varit överens om att det här har fungerat dåligt och i två riksdagsbeslut röstat för att gå tillbaka till det arbetsmarknadsbegrepp man hade innan 2008. Då skulle den som är sjukskriven bedömas mot ”förvärvsarbete som är normalt förekommande på arbetsmarknaden”. Regeringen kommer nu idag torsdag att lägga en proposition om att från och med 1 juli gå tillbaka till det.

Men både juridiska experter och försäkringskassans egen utredare Jan Larsson menar att det inte heller är något bra begrepp. Han står bakom den utredning om arbetsmarknadsbegreppet och bedömningen av arbetsförmågan som lämnades till regeringen i förra veckan som satte igång diskussionerna om misstroendeförklaring.
– I utredningen har vi föreslagit att man ska hitta på ett tredje begrepp som inte har ordet arbetsmarknad i sig. Begreppet arbetsmarknad leder tanken fel. Det ska handla om att bedöma personens medicinska förmåga, sa han till KA under onsdagen.

Regeringen har lyssnat till det. I propositionen föreslår de också att man ska ta fram ett förslag på nytt begrepp till 2013. Dessutom pågår hos Försäkringskassan en stor utredning om hur man ska bedöma arbetsförmågan hos sjukskrivna, tanken är att den ska leda till ett nytt sätt att utreda det på.

Sjukförsäkring och arbete

Reglerna som gäller från 2008 slår fast att sjukförsäkringen inte är en yrkesförsäkring.
Blir du sjuk eller skadas på ett sätt att du inte kan jobba med det yrke du har måste din arbetsgivare omplacera dig eller så ska du söka ett annat arbete.
Det gäller redan efter tre månader (90 dagar).
Efter sex månader (180 dagar) prövas din arbetsförmåga mot hela arbetsmarknaden.
Bedömer Försäkringskassan att du har arbetsförmåga att arbeta inom ett yrke som finns drar de in din sjukpenning och du hänvisas till Arbetsförmedlingen.
Det kan finnas särskilda skäl för att du ska fortsätta ha sjukpenning, exempel på det är om din läkare tror att det finns stor chans att du kan börja på ditt gamla jobb igen, att du arbetar på deltid, har en allvarlig sjukdom eller att du snart är återställd.
Arbetsgivaren kan i vissa lägen ha rätt att säga upp en sjukskriven person om man prövat rehabilitering, arbetsanpassning och omplacering utan att den sjukskrivna kan utföra ett arbete.