Min mamma började sitt yrkesliv i Sverige 1972 som barnflicka och fortsatte som barnskötare på Nacka sjukhus. Lärde sig svenska genom att läsa för barnen men framför allt genom att ha ett arbete.
Mamma – en av många vardagshjältar. Deltidsarbet­ande och ensamstående med fyra ungar. Utsliten av för många tunga lyft i vården. Numera förtidspensionerad sedan kroppen inte orkade mer.

För att förändra samhället behövs
fler kommunalare – fler med min mammas perspektiv – i politiken. Kommunal bör uppmuntra fler kvinnor att ta politiska uppdrag! Se till att stödjande nätverk finns för förtroendevalda kvinnor.

Sedan år 2000 har våldet mot kvinnor i yrkeslivet ökat med 37 procent. 2011 anmäldes 27 800 fall av kvinnomisshandel. Kommunals arbete för att stödja våldsutsatta kvinnor behöver intensifieras. Vi måste se till att situationer där kvinnor utsätts för trakasserier på jobbet – så som ensamarbete – undviks. Rikta resurser till kvinnojourer, fortsätta erbjuda gratis psykologhjälp till drabbade kvinnor.

När hela samhället blir mer jämställt – lönerna, kvinnors ekonomiska självständighet, föräldradagarna – så minskar också mäns våld mot kvinnor. Kort sagt, det hänger ihop. Vi behöver en feministisk offensiv på alla plan.

Det är dags för oss kommunalare att ställa krav. Internationella kvinnodagen är en bra dag att börja!

Ana Rubin, elevassistent, juridikstuderande & ledamot i Vänsterpartiets partistyrelse.