– Vi stöder redan projekt i bland annat Filippinerna och Sydamerika. Det handlar också om facklig solidaritet, säger Anders Bergström, Kommunals tredje vice ordförande.

Han nämner hur fackföreningar i länder som Peru och Colombia slåss för att ha kvar vatten i offentlig regi.
– De har en otrolig glöd. Vi skulle ha gett upp för länge sedan.
Under 2011 mördades 29 personer i Colombia på grund av sitt fackliga engagemang.

Nära en miljard människor i världen saknar tillgång till rent dricksvatten. I år fokuserar Kommunal extra på just vattenfrågorna. Det har lett till att organisationen WaterAid nyligen fick 150 000 kronor av förbundet.
– WaterAid har handfasta projekt som på plats bidrar till att de allra fattigaste får tillgång till vatten och toaletter, säger Anders Bergström.
WaterAids projekt kan röra sig om allt från enkla vattenpumpar till latriner.

Mest handlar Kommunals engagemang just nu om att stödja ett medborgarinitiativ, som EPSU, Europeiska federationen för offentliganställdas förbund, drar i gång den 1 april. Målsättningen är att förmå EU-parlamentet att besluta om vatten och sanitet som en mänsklig rättighet. Den rättigheten ska gå före marknadslösningar.
– Vi vill att vattenförsörjningen ska kontrolleras av den offentliga sektorn, säger Anders Bergström.

EPSU kräver också en lagstiftning som garanterar alla europeiska invånare en väl fungerande vatten – och avloppsservice. En miljon namnunderskrifter ska samlas in. Kommunal och de andra svenska fackförbunden inom EPSU ska bidra med 150 000.
– Det vore skam om vi inte kan nå det målet, säger Anders Bergström.
Även om Sverige har gott om vatten finns det anledning även för oss att bry oss, anser han. Kommunals medlemmar ser till att underhållet inte blir eftersatt. Problemen i Östersund och Skellefteå visar på hur sårbara vi är. Även Sverige måste ha beredskap för kommande klimatförändringar.
– Den 12 mars inleds världsvattenforumet i Marseille. Kommunal har skänkt 50 000 kronor till ISKA, Internationalen för stats- och kommunanställda. På så sätt kan ytterligare några fackliga representanter, som normalt inte har råd, delta i Marseille. Forumet handlar om att hitta lösningar på världens vattenproblem.

WaterAid

Ett världsvattenforum äger rum mellan 12 och 17 mars i Marseille och brukar samla minst 20 000 deltagare från en rad olika organisationer. Den franske presidenten Nicolas Sarkozy finns på plats, även verkställande direktörer från de stora franska vattenbolagen, Coca Cola och Nestlé.
Ett alternativt forum anordnas i protest mot de privata företagens stora inflytande. Bakom det står en rad ideella organisationer, bland annat fackföreningar.

WaterAid bildades i Storbritannien 1981 och år 2009 i Sverige. Ordförande är tidigare utrikesminister Jan Eliasson. Nära en miljard människor saknar tillgång till rent dricksvatten och två och en halv miljarder har ingen toalett att gå till. WaterAid arbetar idag i 27 länder och har sedan starten försett 15,9 miljoner människor med vatten och toaletter.