En 30-årig man har dömts i tingsrätten för brott mot tystnadsplikten. Mannen hade publicerat sekretessbelagda uppgifter om en vårdtagare på Facebook. Händelsen ledde till att mannen blev avskedad, och inte har någon möjlighet att få nya vårdjobb. Därför slipper han straff för brottet som annars hade inneburit böter, skriver Dagens Juridik.  

30-årigen var fast anställd på ett äldreboende i Borås. En brukare påstådde att han varit hårdhänt mot henne, och gjorde en Lex Sara- anmälan. Hans arbetsgivare skickade då hem honom med en månadslön. Mannen skrev då ett brev om hur han ansåg sig ha blivit behandlad under sina nio år inom vården. Brevet innehöll intima uppgifter om brukarens vårdbehöv, och sjukdomar. Tanken var att 30-åringen skulle skicka brevet till en kollega. Han misslyckades och råkade lägga ut brevet på Facebook.