När Vellinge kommun kräver ersättning från Carema på grund av bristande bemanning har kommunen ett tydligt avtal att stå på. Ett avtal där det står exakt vilken bemanning det ska vara. Men hur bra kommuner och landsting är på att skriva avtal, göra upphandlingar och följa upp vad man får från privata företag ser väldigt olika ut. SKL vill nu att nivån höjs.
– Det började med att vi funderade över hur privata företag i offentlig sektor kan gå med vinst när kommunerna själva gör förluster på verksamheter. Är kommuner och landsting dåliga beställare frågade vi oss, säger Lena Svensson som är projektledare för flera projekt som ska göra svenska kommuner och landstings bättre på att upphandla tjänster från privata företag och kontrollera vad de faktiskt får.

Något av det viktigaste är enligt henne att det ställs rätt krav från början när en upphandling görs och att det redan då bestäms vem som ska se till att de följs.
– Sen kan det vara olika behov av att följa upp saker. Om man ställt kravet att namnskyltarna ska ha en viss blå färg kanske det räcker att kontrollera det en gång. Nattbemanningen på ett demensboende kanske man däremot ska kontrollera varje vecka.

Som ett första steg har SKL tagit fram ett självvärderingsverktyg som kan användas av ledningen i kommuner och landsting för att få veta hur upphandlingar och kontroll sköts i dag. I april, maj kommer man också att börja åka runt i landet och hålla seminarier på temat. De ska sedan leda till nätverk där kommuner och landsting ska dela erfarenheter och lära sig av varandra..

Hur kommer det sig att ni gör det här just nu? Har det påverkats av medierapporteringen kring privat äldreomsorg?
– Vi började jobba med det här för två år sedan. Men frågan är i fokus på ett annat sätt efter rapporteringen och det finns en annan politisk dimension nu.

Hur ser kontrollen av privata företag i offentlig sektor ut om fem år?
– Förhoppningsvis är den mer systematisk. Med krav som verkligen gör verksamheten bättre.