SVAR: Om Försäkringskassan avslagit din ansökan och det gäller stadigvarande sjukersättning tycker jag att du även borde ansöka om sjukpenning. Idag är det betydligt lättare att få sjukpenning än sjukersättning, eftersom arbetsförmågan jämförs mot fler olika arbeten vid en sjukersättningsprövning än den gör vid en sjukpenningsprövning. Sen prövas sjukpenning dag för dag, det vill säga utan krav på långvarighet, till skillnad från sjukersättningsprövningen, där besvären måste kvarstå för all överskådlig framtid.
Om det gäller fortsatt tidsbegränsad sjukersättning bör du kontrollera om Försäkringskassan vid sitt beslut hade tillgång till all den tidigare medicinska utredning du genomgått. Idag har kassan ett nytt arbetssätt. Myndigheten går inte självmant igenom tid-igare sjukdomshistorik och utredning utan  fokuserar bara på det senaste läkarutlåtandet.
Jag tycker också du ska kontrollera om kassan vet om att du har både fysiska och psykiska besvär som tillsammans sätter ned arbetsförmågan. Ibland missar läkarna att lyfta fram att personen lider av en så kallad samsjuklighet, det vill säga både fysiska och psykiska sjukdomar. Om de två läkarutlåtandena tar upp olika sjukdomar bör du be en läkare skriva en komplettering ut-
ifrån hela din sjukdomsbild till Försäkringskassan. Fortsätter kassan neka sjukpenning och sjukersättning efter att läkaren gjort komplettering, bör du kontakta din fackliga avdelning för hjälp.