Jag ser in i dina ögon
ser mig själv
Därinne i det fördolda landskapet
vilar dåtid o nutid
i en förstelnad rörelse
Jag söker språket som löser upp
orden börjar flyga in i mig
som vakna flyttfåglar
Jag hör min egen röst………