Du har rätt till jämställdhetsbonusen om båda vårdnadshavarna har tagit ut de 60 dagar som är öronmärkta för var och en. Bonusen är sen på sammanlagt 100 kronor för varje dag utöver dem. Ni behöver alltså inte ha delat lika på hela föräldraledigheten, men de familjer som gör det och tar ut 195 dagar var får maxbonusen på 13 500 kronor.  Försäkringskassan själva räknar med att det finns drygt 65 000 föräldrar som har rätt till jämställdhetsbonus. För att få ut den måste man söka om pengar senast första mars.