Kommunstyrelsen i Hällefors har godkänt en ny informationspolicy, som nu skickas vidare till kommunfullmäktige för beslut. I policyn står det att anställda i kommunen bör informera om de har, eller har haft, kontakt med media i arbetet. Nils Funcke som är expert i yttrandefrihetsfrågor, anser att förslaget är strider mot grundlagen.
– Anställda har rätt att lämna uppgifter till media. Det är grundlagsskyddat. För offentliganställda är skyddet extra starkt. Kommunen får inte kräva av de anställda att de informerar sin chef när de talar med media, säger han.

Kommunstyrelsens vice ordförande Lars-Göran Zetterlund (C) ser inga problem med policyförslaget. Han säger att kommunen tagit fram de nya riktlinjerna för att tjänstemännen ska känna sig trygga i kontakten med media. Att policyn strider mot grundlagen håller han inte med om.
– Efter att tidningen Vision tog upp det här lät vi våra jurister gå igenom policyn. Enligt dem är den vattentät ur en juridisk synvinkel, säger han.

Nils Funcke säger att det finns exempel på andra kommuner som infört liknande policys. Det har då lett till att kommunerna fått en reprimand av Justitieombudsmannen (JO). Något han tror kommer att hända även Hällefors kommun om förslaget röstas igenom.
– Det är ett rejält klavertramp av kommunstyrelsen att godkänna förslaget. Det får inte gå till på det här sättet, säger han.
Kommunfullmäktige i Hällefors ska rösta om förslaget på tisdag.