Efter höstens rapporter om missförhållanden på flera av Caremas äldreboenden har fokus riktats mot kvaliteten i den privata äldreomsorgen. Därför har Socialstyrelsen gjort en granskning av personaltätheten, det vill säga antalet anställda per boende. Skillnaderna är stora, i privata boenden är personaltätheten tio procent lägre än i kommunala.
– Jag blev överraskad över att det skulle vara så stor och systematisk skillnad mellan utförare, säger Gert Alaby, samordnare för äldrefrågor på Socialstyrelsen.

Statistiken visar en konstant skillnad mellan 2008 och 2010, vilket bekräftas av tidigare studier. Enligt en uträkning som Socialstyrelsen gjort åt Dagens Samhälle motsvarar det 800 miljoner kronor i lägre personalkostnader. Gert Alaby säger att det finns två sätt att tolka statistiken.
– Antingen har de samma kvalitet och mindre personal, och är alltså effektivare. Då kan de ta ut vinst och de som är riskkapitalbolag kan slussa iväg en del av skattepengarna till sina ägare, säger han.

Den andra möjliga förklaringen är att kvaliteten är så svår att följa upp att man inte vet om omsorgen är tillräckligt bra. Det kan innebära att neddragningarna på personal lett till sämre kvalitet, enligt Alaby.
Socialstyrelsen vet inte vilken av förklaringarna som stämmer. Klart är att personaltätheten är ett viktigt mått. Det anser både Socialstyrelsen och forskare.
– Internationella studier visar att det finns ett samband mellan personaltäthet och lägre kvalitet i vården, till exempel fler liggsår och fler avvikelse. Det är troligt att lägre bemanning har en negativ påverkan för omsorgskvalitet också i den svenska äldreomsorgen liksom för arbetsmiljön, säger Marta Szebehely, professor i socialt arbete vid Stockholms universitet.

Om man skulle skilja ut de vinstdrivna privata äldreboendena skulle skillnaden i personaltäthet kunna vara ännu större, menar hon.
– Eftersom uppgifterna publiceras på Socialstyrelsens hemsida så finns ett egenintresse att framstå i så positiv dager som möjligt. Ett egenintresse som troligen är starkare bland de boenden som ägs av de största bolagen, säger Marta Szehebely.