Kommunal har cirka 850 medlemmar som tillhör avtalet med Arbetsgivaralliansen vård och omsorg. De är anställda av privata företag där vinstintresset inte ska gå först. Det kan handla om behandlingshem, äldreomsorg och vård i livets slut skede. Dit hör Bräcke Diakoni, Frälsningsarméns Socialtjänst och Hela Människan.

Även här kräver Kommunal lönehöjningar med minst 860 kronor per månad och heltidsanställd, dock lägst med 3,5 procent. Facket vill även att lägsta lönerna höjs med minst 860 kronor per månad. Och att minst 100 kronor per månad avsätts till en jämställdhetspott.
Anställda som har heltid och går på schema arbetar i dag 38 timmar och 15 minuter, de som arbetar natt jobbar 36 timmar per vecka. Nu kräver Kommunal att heltidsmåttet ska vara 37 timmar per vecka och 35 timmar vid nattarbete. Yrkanden finns också på förändrade ersättningar vid arbete på obekväm arbetstid. Till exempel helger och storhelger.

Kommunal kräver även att föräldrapenningtillägg ska betalas ut under 180 dagar oavsett anställningsform eller anställningstid.
Nuvarande avtal löper ut den 31 mars. Villkoren gäller cirka 850 anställda inom privat vård och omsorg.

Avtalsrörelsen 2012

48 av Kommunals avtal ska förhandlas under 2012. Dit hör avtalen med Fastigo, KFS, SLA, Sveriges Skorstensfejares Riksförbund, Almega Tjänsteföretagen, Arbetsgivaralliansen, Svenska Kyrkan, KFO, Almega Tjänsteförbunden, Almega Samhallförbundet och Vårdföretagarna. Med de flesta finns flera avtal för olika yrkesgrupper.
355 000 anställda omfattas av avtalen med SKL, Sveriges Kommuner och Landsting och Pacta-företagen (ofta bolag med kommunal verksamhet).
Kommunal ingår i LO-samordningen och driver samma krav som tio andra LO-förbund:
· Löneökningar på minst 860 kronor per anställd och månad eller 3,5 procent.
· Jämställdhetspott, att  100 kronor per anställd avsätts till potten för grupper där genomsnittslönen är lägre än 22 400 kronor. Målet är att minska löneskillnaderna mellan kvinno- och mansdominerade grupper.
· Begränsningar av visstidsanställningar.