Delade arbetspass, eller delade turer har blivit allt vanligare på senare år. Det gäller både kommunal och privat verksamhet.
– Vi vill egentligen inte ha delade turer. Men om det nu behövs så vill vi göra det lite dyrare för arbetsgivarna att använda sig av delade turer, säger Kommunals ombudsman Margaretha Johansson.

Motsvarande krav har Kommunal ställt till Sveriges Kommuner och Landsting när det gäller PAN-avtalet, som är avsett för anhörigvårdare men som också ibland gäller personliga assistenter i kommunerna.
Kommunal har i dag (den 3 februari 2012) överlämnat sina avtalskrav till Vårdföretagarna, på området personlig assistans.
I kraven finns bland annat att förbundet vill att övertidsersättning och mertidsersättning ska börja räknas direkt i stället för som idag, först efter en halvtimme.

Kommunal yrkar liksom i tidigare avtalsrörelser också på att privatanställda får samma meddelarfrihet som offentliganställda.
Vårdföretagarna gick själva ut med för bara några dagar sen att meddelarskydd borde gälla även privatanställda. Visserligen propagerar Vårdföretagarna för lagstiftning. Men efter alla Caremaskandaler finns det den här gången ett annat tryck på arbetsgivarorganisationerna att gå facket till mötes.

I övrigt är kraven i stort sett en kopia av avtalskraven i den kommunala sektorn. Det innebär bland annat att Kommunal kräver:

• Löneökningar med minst 860 kronor per månad (räknat på heltid) eller lägst 3,5 procent.
• Att lägstalönerna höjs lika mycket.
• Att samliga ersättningar, OB, övertid etc. höjs med ett procenttal som motsvarar löneökningarna.

Nuvarande avtal går ut den 29 februari. Det berör, enligt Kommunal, cirka 6 500 medlemmar.
Vi har sökt företrädare för Vårdföretagarna för en kommentar.