–  Från min långa erfarenheter som psykolog vet jag hur mycket kraft det tar av en att handskas med människor i sorg. Jag är intresserad av hur vårdpersonal som ofta möter människor i svår livskris påverkas av det.

Kommer undersökningens resultat att hjälpa till exempel undersköterskor?
– Jag hoppas att undersökningen kan bidra till att synliggöra de problem som kan finnas. Om resultaten visar att arbetsförhållandena för personalen är svåra, kan det sätta press på chefer att utarbeta rutiner som underlättar den psykosociala arbetsbördan.

Har du något tips till de som konfronteras med människor i kris och sorg på jobbet?
– De ska försöka att inte bära allt inom sig, det är viktigt att lufta sina känslor. Man kan göra det inom arbetsgruppen, eller med någon utomstående. Gärna en professionell.  Det viktiga är att man får ur sig det på jobbet, så att man inte lämpar över allt på familjen.

*AFA Försäkring finansierar projektet.