– På arbetsplatserna har syftet med det centrala avtalet inte följts. Det har inte funnits någon röd tråd i lönesättningen, den har kommit som en överraskning varje gång nästan som ett lotteri. Cheferna har för dålig kunskap, säger Håkan Nilsson, sektionsordförande i Skellefteå.

Överenskommelsen om lokal förhandlingsordning har funnits i fem år. Den handlar om lönebildning; hur lönesamtal ska genomföras, vad de ska innehålla och vad som händer om de inte kan genomföras.  

Överenskommelsen förnyades 2010, då skrevs det in att alla chefer och ombud skulle ha genomfört utbildning i lönebildning innan 31 december 2011. Men inga utbildningar har genomförts. Därför väljer nu Kommunal att säga upp överenskommelsen med omedelbar verkan.
– Nu får vi se vad som händer och vad som står i det centrala avtalet när det är klart. Har vi inte en överenskommelse om individuella löner kan det bli så att vi delar pengarna rakt av till alla. Vi ser inget alternativ när vi inte har en motpart, säger Håkan Nilsson.

Skellefteå kommun och Kommunals samverkansavtal påverkas inte av att överenskommelsen om lokal förhandlingsordning sägs upp.