SVAR: För hård beskärning av tuja kan resultera i helt kala, döda och bruna partier. Ska man klippa och forma en tujahäck bör man göra det varje år och då enbart årsskotten. Bland barrträden är det bara  idegran som klarar av en hårdare beskärning. Om ni vill behålla tujan grön och fin längs uppfarten gäller alltså en försiktig inkortning av årets tillväxt. Valet står mellan framkomlighet eller mysfaktorn en smal passage ger.