SVAR: Du ska kontakta din sektion på orten, så att huvudskyddsombudet eller den som har ansvar för din arbetsplats på sektionen följer med dig till chefen och påtalar ditt problem. Du ska inte behöva gå till jobbet och känna som du beskriver. Hjälper inte samtalet med chefen  får ansvarigt skyddsombud ta tag i saken ur ett juridiskt arbetsmiljö-perspektiv.